De geschiedenis van het Horster Klooster

 

Terug naar het begin  Naar in leiding van Leo Zilissen  De geschiedenis van het Horster klooster vervolg

Vervolg van de geschiedenis van het Horster Klooster

Nu was het wel zo, dat we hier vielen en nog steeds vallen, onder het Bisdom Den Bosch, wellicht lag de oorzaak van de Brabantse orde uit Roosendaal hierdoor voor de hand. Ondanks het feit dat er meerdere in Brabant waren, was het klooster in Roosendaal, waar Wil Thijssen uit de Boersteeg en ik een uitgebreide rondleiding gehad hebben van zuster Hermana de “archiefzuster”, een zeer groot en uitgebreid klooster.

  Bovendien was het een van de 4 verschillende grotere kloosters die toen in Roosendaal stonden. Namelijk:

1 De Paters Redemptoristen, aan de Kade te Roosendaal gesticht 1868. Hun taak was de zielzorg. 
 2 De Fathers van Mill Hill gesticht 1890. Hun taak was veelal de missie.
 3 De Broeders van Oudenbosch gesticht 1832. Hun taak was het jongerenonderwijs
 4 De Zusters Franciscanessen gesticht 1832, die hoofdzakelijk aan meisjesonderwijs en gezondheidszorg deden.

  foto3.jpg (21757 bytes)

Klik op deze link voor meer info over de bovenstaande foto

 

Dat de Zusters Franciscanessen ook veel aan gezondheidszorg deden, getuigd het oprichten van het ziekenhuis Charitas in 1907 aan de Kalsdonksestraat te Roosendaal.

De eigenlijke taak van de zusters bij ons op de Horst in het reeds eind 1937 geplande klooster was, zo vertelde Pastoor van der Leeden in oktober 1937 aan Mere (Moeder) Angelina in Roosendaal, om les te gaan geven in de 1914 gebouwde school in naailes, het verstellen van kleding, kleuteronderricht en zich te bekommeren voor de bewaarschool. Later zou ook de mogelijkheid bestaan een meisjesschool te beginnen en aan wijkverpleging te gaan doen.

We zitten nu niet alleen in de periode van het zo genoemde “Rijke Roomsche Leven” (zie hiervoor het gelijknamige boek van Dhr. Driessen) van na 1932, maar een ander gegeven was de groei van de “nieuwe” Horst door de komst van de kerk in 1927-28 en de toenemende middenstand. Het blijkt echter dat er op dat moment maar weinig zusters beschikbaar zijn. We moeten niet vergeten, en dit hebben Wil Thijssen en ik gezien, hadden ze kleinere kloosters (dependances) over vrijwel de hele wereld, met name in de Nederlandse kolonien. Er hangt nu nog een hele gang met foto’s van kleinere gestichte kloosters van de Roosendaalse zusters.

De toenmalige Monseigneur Diepen blijkt eveneens verheugd van de bouw van een klooster op de Horst en geeft ook toestemming. Het terrein waar het huis van Mareetje Gerrits staat is ruim 180 meter breed en 55 meter diep en dus ongeveer 1 hectare groot.

Na rekening gehouden te hebben met de landbewerking ven enkele pachters.

Halverwege 1938 wordt met de bouw begonnen en voor de winter zou de kap erop zitten, zo werd verzekerd. Enkele zusters zijn in pension bij bakker Knipping. Ondanks dat er enkele zusters al een tijdje in woonden, werd op zondag 15 oktober 1939 het klooster officieel ingewijd. “Tante Marie”, zoals de weduwe Mareetje Gerrits-Peters genoemd werd mocht in een kamertje naast de kapel in het klooster blijven wonen. Het klooster zou geen lang leven hebben. Het lag september 1944 in de vuurlinie met 400 mensen in de schuilkelders gedurende 5 weken !!! Op 21-10-1944 werd er geevacueerd via Duitsland naar Groenlo en na terugkomst was het hele klooster een grote puinhoop. Halverwege 1945 werd door de firma Gebr. Kemps uit Silvolde, die ook het klooster bouwde, begonnen met de wederopbouw.

Voor de oorlog was er samenwerking met Dhr. Janssen hoofd der school, na de oorlog met “Meester” Bogels.

Achteraf gezien, had het best zo geweest kunnen zijn, dat er reeds 15 jaar eerder een klooster op de Horst had kunnen staan. Reeds in 1912 stelden de Heikantse en Plakse boeren al voor een eigen parochie te willen hebben, zo blijkt uit archiefstukken. Dit is echter afgewezen !!!!!

 

Terug naar het begin  Naar in leiding van Leo Zilissen  De geschiedenis van het Horster klooster vervolg