Over twee jaar weer met trein via Groesbeek naar Kleef ?

Over twee jaar weer met trein via Groesbeek naar Kleef ?

Door onze verslaggeefster

Honderdveertig jaar geleden reed de eerste trein tussen Nijmegen en Kleef. In 1991 de laatste. De 25 kilometer lange spoorlijn ligt er nu verlaten bij. Vrijwel direct na de opheffing gingen er stemmen op om de lijn te reactiveren, maar er gebeurde verder niets.

Waarom werd de lijn indertijd opgeheven?

Omdat er weinig passagiers waren, gingen er steeds minder treinen rijden. Het prijzige grenstarief was niet erg uitnodigend. Bovendien was het zware materieel verouderd en weinig comfortabel. Kortom, de lijn was onrendabel.

Wie heeft de lijn opgeheven?

Die Deutsche Bahn, een Duitse vervoerder vergelijkbaar met de NS, heeft de lijn in 1991 opgeheven.

Van wie is het spoor?

Het spoor zelf is van de overheid. Op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het in beheer van ProRail, dat in Nederland zorgt voor onderhoud en aanleg van de sporen.

ProRail zegt geen verzoek te hebben gehad om het verwaarloosde spoor klaar te maken voor gebruik.

Wie bepaalt of er in de toekomst weer een trein gaat rijden?

Omdat het een regionale spoorverbinding betreft, valt eventuele reactivering niet onder de verantwoording van het ministerie. De beslissing ligt bij de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalenen het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), die daarbij rekening zullen houden met de wensen van lokale overheden als Nijmegen en Groesbeek.

Nijmegen is wel voor, maar de spoorlijn loopt dwars door Groesbeek. Die gemeente is bang dat er straks goederentreinen door het centrum denderen.

Wat wil Duitse deelstaat?

De Duitste deelstaat Noordrijn Westfalen wil het grensoverschreidend spoorwegverkeer uitbreiden, de verbinding tussen de grote steden rendabel maken en meer goederenvervoer over het spoor. Als Nederland toestemming geeft, wil de deelstaat de lightrail op het traject Dusseldorf-Kleef verlengen tot aan Nijmegen.

Wat wil het KAN?

Ook het KAN is in principe voor reactivering.

Wat zijn de voordelen van in gebruikname?

Volgens onderzoek van Euregio RheinWaal/KAN in 1997 is de vervoersvraag toegenomen en is de haalbaarheid aangetoond.

De lijn heeft veel potentie doordat het twee krachtige economische centra, de Randstad en het Ruhrgebied, met elkaar verbindt. Tevens is de bereikbaarheid van belang voor lokaal woon-werkverkeer en toerisme.

Wat zijn de nadelen van ingebruikname?

Reactiveren is verre van goedkoop. Het project kost al gauw tientallen miljoenen euro's. Tevens zijn omwonenden bang voor de overlast van goederenvervoer: trillingen en geluidshinder. Om deze redenen pleiten verschillende partijen voor lightrail. Daarover kunnen alleen personen vervoerd worden en het is goedkoper.

Gaat de trein weer rijden?

Binnenkort komt het KAN met het nieuwe Ruimtelijk Plan voor de regio. Dat gaat ook over infrastructuur. Voor die tijd moet in Nederland de knoop dus worden doorgehakt. Volgens Jaap Modder, voorzitter van het dagelijks bestuur van het KAN, zou er een Europees project van moeten worden gemaakt, om zo de financiering rond te krijgen. Met Duitsland is afgesproken dat er in 2007 een beslissing zal worden genomen.

Wat de vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer betreft, mag de conducteur nog in datzelfde jaar het verstreksein geven.


De webmaster van Groesbeek het dorp der verrassingen Michel Janssen http://www.vvv-groesbeek.info Voor meer info over de spoorlijn kleef - Nijmegen kunt u op de volgende link klikken: http://www.vvv-groesbeek.info/spoorlijn.htm De bron van bovenstaand persbericht is afkomstig van 'De Geldelerlander'