Historie van het Postkantoor van Groesbeek

 

Op bovenstaande foto ziet u het voormalig postkantoor.

 

Het voormalig Postkantoor in Groesbeek

Het in 1912 gebouwde postkantoor heeft tot 1938 dienst gedaan. Tijdens de mobilisatietijd van 1939-1940 waren er grensbewakingstroepen in gelegerd. In het parkje naast de spoorbaan werd een houten barak geplaatst, die dienst deed als kantine voor de soldaten. Na de Duitse inval van 10 mei 1940 namen Duitse soldaten het gebouw over. De gemeente Groesbeek kocht het pand in 1942, dat na verbouwing als gemeentehuis in gebruik werd genomen, het gemeentehuis heeft op deze plek ongeveer nabij de 50 jaar gestaan, om in de jaren negentig te verhuizen naar een nieuwe locatie in Groesbeek. Thans zit in het gebouw dat zowel als postkantoor en als gemeentehuis fungeerde, boekhandel Bruna en een kledingszaak.

 


 

De voorgevel van het postkantoor aan de Dorpsstraat hoek Kerkstraat omstreeks 1915

 

 

Op de bovenstaande ziet u de volgende poserende postboden voor het kantoor. Van links naar rechts: Ruth Verbeet, Hendrik Cillessen (Hent van Kaotje), Theo Jacobs (Van de Köster), Jan Thissen (De Swies), Dirk van Oort (tevens koster van de Nederlands Hervormde Kerk.)

 


 down

Hetzelfde gebouw omstreeks 1935

 

 

Van links naar rechts: Hend Cillessen, Th. Jacobs, Jan Geurts (hulpbesteller en schoenmaker), Jan Thissen, mevrouw M. Herts - van Steen, L. Herts (kantoorhouder), mevrouw Braam, Jan Jochijms, Petje Jochijms en Jan van Kessel (hulpbesteller).

@ Bron van vermelding Groesbeek Beeld van een dorp


Het postkantoor aan de molenweg te Groesbeek van 1939 tot 1966

Het postkantoor van Groesbeek anno augustus 1949

De bovenstaande foto is in augustus 1949 gemaakt in het postkantoor aan de molenweg. Dit postkantoor heeft dienst gedaan van 1939 tot 1966. Tegenwoordig zetelt hier het Fysiotherapeutisch Instituut Groesbeek

 


Het postkantoor aan de Kerkstraat te Groesbeek van 1966 tot maart 2004 

Op deze foto's ziet u hoe het postkantoor aan de Kerkstraat in Januari anno 2004 eruit ziet

  

'Groesbeeks postkantoor verdwijnt vanaf maart'

Groesbeek. Het doek valt voor kleine vestigingen van TPG-Post. En daaronder valt vanaf ook de vestiging Groesbeek. Dit beweren medewerkers van het Groesbeekse postkantoor.

Sinds jaar en dag is hier de werkplek voor de Groesbeekse postbodes gevestigd, die hier 7 dagen van de week met hun voorbereidende taken bezig zijn. Het is de plaats waar de post voor heel Groesbeek verwerkt wordt. De werkplek in Groesbeek wordt overgeheveld naar de vestiging Nijmegen-Rosenburgweg. Het pandaan de 'Kerkstraat, (dat overigens door TPG-post gehuurd wordt) zal noch voor het kopen van een postzegel, noch voor het verwerken van post, geopend blijven. De keuze hiervoor heeft als achterliggende gedachte dat op Nijmegen-Rosenburgwerg, vier huisnummersorteermachines geplaatst zijn. Deze nieuwe vorm van machinale postverwerking, heeft tot nu toe goede resultaten in zijn proeftijd gekend. De machines zorgen ervoor dat de post op huisnummer gesorteerd wordt. Overige poststukken worden door de postbodes met de hand aan het 'kant-en-klare' pakketje posttoegevoegd. Voor de medewerkers van TGP-Post betekent het echter dat er voornamelijk kortere voorbereidingstijden ontstaan. Hierdoor zou de vestiging in Groesbeek dus een overbodige luxe gaan worden., omdat de korte tijd die nu nog nodig is voor de voorbereiding, ook elders zou kunnen. Vandaar dat de Groesbeekse postbodes hun voorbereidende werkezaamheden in Nijmegen uit zullen moeten gaan voeren. Zelf hebben ze het er niet makkelijk mee dat ze afscheid moeten nemen van de werkplek. Ze hebben immers altijd gewerkt, leverden goede resultaten en de sfeer was er uitstekend. Onverhoopte pogingen zijn er dan ook gedaan om in Groesbeek te kunnen blijven. Maar de ideeën van de Groesbekers om een vestiging op het industrieterrein te starten, of eventueel samen te gaan met vestiging Beek, (die overgeheveld zal worden naar Millingen) pasten niet in het plaatje van het plan van TGP-Post. 

TPG-Post was voor commentaar niet bereikbaar. Zowel wethouder Giesbers als burgemeester Prick waren niet op de hoogte van de voorgenomen sluiting. 

 

@ De bron van vermelding komt van Het Groesbeeks weekblad, de foto van de webmaster Michel Janssen

 

Dienstverlening post blijft gehandhaafd

Naar aanleiding van het bericht dat het Groesbeeks postkantoor aan de Kerkstraat zou verdwijnen, heeft de gemeente in de persoon van burgemeester Prick contact opgenomen met TPG Post.
Uit de informatie blijkt dat de directe dienstverlening naar het publiek, waarvoor Postkantoren BV verantwoordelijk is, niet verandert. Wel is het zo dat Postkantoren BV op zoek is naar een kandidaat ondernemer waar deze dienstverlening ondergebracht kan worden.
In de buurgemeente Heumen is bijvoorbeeld in de Bruna in het winkelcentrum van Malden een postkantoortje gevestigd.
De verandering in de Kerkstraat betreft het sorteren en de distributie van poststukken, wat onder de verantwoordelijkheid van TPG Post valt. Dat gaat naar Nijmegen, omdat men daar over een nieuw postverwerking systeem beschikt.

Bron van vermelding Groesbeek net

 

Postkantoor komt bij Edah

Donderdag 5 februari 2004: Volgens betrouwbare bron komt de servicebalie van het postkantoor in de vestiging van de Edah supermarkt aan de Pannenstraat.
Al eerder werd bekend dat het sorteren en de distributie van poststukken in het huidige postkantoor aan de Kerkstraat vervalt. Dat gaat naar Nijmegen, omdat men daar over een nieuw postverwerking systeem beschikt. Wilt u meer leze over dit artikel klik dan op deze link

Bron van vermelding Groesbeek.net

 

Foto Burgemeester Slinkman

Naar Gemeentehuis Groesbeek

Terug naar de hoofdpagina