Kerngegevens over de Gemeente Groesbeek


 

Gemeente Groesbeek 

 

provincie (Gelderland)

 

Aantal Inwoners 19.014

Oppervlakte gemeente: 44.00 km
Wateroppervlakte 0,0

Dorpsplein 1 6562 AH Groesbeek Postbus 20

 6560 AA Groesbeek 

Telefoon: 14024 (024 - 39 96 111)  Telefax: (024) 399 63 33

  

E-mail: webmaster@groesbeek.nl   

Internet:  http://www.groesbeek.nl

 


 

 
College van B & W Zetelverdeling gemeenteraad Groesbeek
Burgemeester:   drs. H. Keereweer (PvdA)
Wethouders:

W.J.J Spaan  (PVDA)

T.J.M. Giesbers (V.O.L.G.)
Mr. MJG Thijssen (GPV)
Secretaris:
J.W Looijen
Griffier Vacature
3 PVDA
3 Groesbeekse  Volkspartij
3 VOLG
4 CDA
2 VVD
1 Groen links
1 Sociaal Groesbeek
- DGP

 

Burgemeester Harry Keereweer van de Gemeente Groesbeek

 

Plaatsen, dorpen, gehuchten, stadsdelen (geen wijken)
Berg en Dal (ged), Breedeweg, De Horst, Groesbeek, Heilig Landstichting