De Geschiedenis van Landgoed De Hooge Hoenderberg te Groesbeek

Onderstaand verhaal komt uit het Boek Groesbeek het dorp der verrassingen en is geschreven door de plaatselijke geschiedschrijver G.G. Driessen

P.L.M. van Stokkum, stichter 'Langoed De Hooge Hoenderberg'

Van Stokkum, zakenman, natuurliefhebber en projectontwikkelaar

Onderstaand overzicht is samengesteld op grond van gegevens geput uit het boek Van steen tot Hoenderberg, in 1964 gepubliceerd door zijn zoon A.M.M. van Stokkum. Petrus van werd in 1881 te Rotterdam geboren en studeerde bouwkunde en geologie. In 1910 richtte hij daar een natuursteenhandel op; in dit vakgebied kreeg hij landelijke bekendheid. In zijn woonplaats Rotterdam genoot hij, overtuigd katholiek, aangezien als bestuurslid of voorzitter van verschillende katholieke verenigingen. Naast zijn grote kennis van natuursteen en bouwkunde kreeg hij belangstelling voor bosbouw en besloot daarom in 1916 lid te werden van de Ned. Heidemaatschapij.

Van Stokkum koopt het 'Maldens Vak' in 1918

Deze interesse deed hem besluiten in 1918 het 'Maldens Vak' te kopen, in die tijd op de terreinkaart het slechtste en meest verwaarloosde gedeelte van het landgoed De Wolfsberg. Zijn aankoop besloeg 130 ha, die hij met veel financiŽle inspanningen en veel kennis van zaken liet herbebossen en cultiveren. Zo liet hij daar 1.585.000 bomen planten, waaronder pijnbomen, grove dennen, lariks en dauglasii. Voor de bevloeiing van de jonge aanplant (en voor het maken van beton voor vogeldrinkbakken) moest, alleen al in juli 1921, per paard en kar vanuit het dorp 21.600 liter water worden aangevoerd. Verder liet hij paden en wegen aanleggen of verbeteren en: 'alles moest uit eigen middelen betaald worden'. Het stoorde hem dan ook bijzonder dat er jonge aanplant werd vernield, dat er werd gesprokkeld, dat er bosbranden werden gesticht, dat er werd gestroopt, dat er lijsterbessen en eikenblad werden geplukt en dat paardrijders zijn, met moeite aangelegde, paden vernielden. Hij schreef daarover een artikel onder de kop 'BETEUGELING VAN BALDADIGHEID IN LANDGOEDEREN'. Zijn hobby het landgoed de Hooge Hoederberg vergde dus veel 'eigen middelen' die moesten worden opgebracht door zijn natuursteenhandel. Verder telde het gezin Van Stokkum dertien kinderen; voor de huishouding en hu opvoeding moet toch ook het nodige geld beschikbaar zijn geweest. Zo is het aannemelijk dat Van Stokkum zich, ondanks zijn bezit, niet veel luxe heeft gepermitteerd.

Vakantiedorp

Om zijn landgoed te kunnen behouden ontwikkelde hij een vooruitstrevend plan: verkoop van 60 ha. van zijn bezit

 

 Naar de volgende pagina