De woordenschat van het Groesbeeks

Voor nog meer info van dit unieke prachtige boekwerk en een must voor iedere echte ras-Groesbeeker kunt met uw muis over de onderstaande foto foto bewegen.

Mijn dank gaat uit naar de medewerkers die aan dit boek belangeloos hebben mee gewerkt, zonder hen was dit uniek boek nooit tot stand gekomen.

Michel Janssen webmaster van Groesbeek dorp der verrassingen http://www.vvv-groesbeek.info

De Werkgroep "De Woordenschat van het Groesbeeks". Onderste rij van links naar rechts: Door Sillessen-Kamps, Ton van de Wijngaard, Hent Thijssen. Middelste rij: Wilma Giesbers-Müskens, Wim Sillessen, Charlotte Reijngoudt-Giesbers, Bovenste rij: Theo Giesbers, Tiel Thijssen-Janssen, Ben Thissen