Cijfers Geschiedenis vlag Wapen Volkslied

Cijfers

Hoofdstad: Arnhem
Aantal inwoners:1.919.158
Commissaris van de koningin: Dhr. J. Kamminga
Aantal gemeenten: 78
Oppervlakte van de provincie: 5136,50 km²
Aantal hectare bos en natuur: 111.250 ha
Aantal kilometer infrastructuur: 6300 km
Aantal kilometer snelweg: 400 km

 

Top

Gelderse geschiedenis in een notendop

In 1096 kwam het slot van Gelre in gebruik en namen de graven de naam van dit slot aan. In 1340 werd graaf Reinald II door de Duitse keizer tot hertog verheven en daarmee werd Gelre een hertogdom. In dat aangrenzende (nu Duitse) gebied, ten noord-oosten van Venlo, ligt het stadje Geldern. Geldern was destijds het middelpunt van het hertogdom Gelre.

Gelderland ging na 1543 deel uit maken van de 17 Nederlanden van keizer Karel V, die het gebied liet besturen door een stadhouder. De 80-jarige oorlog bracht grote veranderingen.
Gelderland nam evenals enkele andere Nederlandse gewesten zelf de soevereiniteit over en samen vormden zij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Na de revolutie van 1795 verviel de republiek en werd Gelderland als provincie deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Na de napoleontische tijd, 1815, werd Gelderland weer een aparte provincie

 

Top

De vlag van Gelderland

Volgens de richtlijnen van de Hoge Raad van Adel moeten in een vlag van een provincie en een gemeente de kleuren zitten die ook in het officiële wapen voorkomen. Op het gedeelte wapenschild van Gelderland staan een gele leeuw op een blauw veld en een zwarte leeuw tegen een gele achtergrond. Op grond hiervan is de vlag van Gelderland samengesteld uit drie liggende banen van gelijke hoogte, te weten van boven naar beneden: blauw, geel en zwart. Provinciale Staten van Gelderland hebben deze vlag op 13 april 1953 officieel vastgesteld.

 

Top

Het wapen van Gelderland

Het huidige wapen van Gelderland is een combinatie van de wapens van de hertogen van Gelre en Gulik uit de periode 1339 - 1538. De gekroonde leeuw van goud (met dubbele staart) in het eerste en belangrijkste vak van het wapen, werd sinds 1339 door Reinald II gevoerd toen hij tot hertog van Gelre was verheven. Voordien voorzag hij, evenals zijn voorgangers ruim een eeuw hadden gedaan, zijn officiële stukken van een zegel met daaraan een ongekroonde, enkelstaartige leeuw in een veld met blokjes.

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron van vermelding: Provincie Gelderland  

Gelders volkslied: Ons Gelderland

Waar der beuken breede kronen Ons heur koele schaduw biên
Waar we groene dennebosschen, Paarse heidevelden zien;
Waar de blonde rogge akker En het beekjeons oog bekoort,
Daar is onze Vale ouwe, Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze Vale ouwe, Kostlijk deel van Gelre's oord.

Waar bij zomerzon de boomgaard Kleurig ooft denwand'laartoont,
En de vruchtb're koren akker Stagen arbeidrijk'lijk loont;
Waar het ,,aorige rivierke'' Rustig stroomt langs groenen boord.
Daar is onze rijke Betuw, Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze rijke Betuw, Kostlijk deel van Gelre's oord.

Waar kasteelen statig rijzen Rond door park en bosch omringd,
Waar het voog'len koor zijn lied'ren In het dichte loover zingt;
Waar het lief'lijkschoon van ‘t landschap‘t Oog des schilders steeds bekoort.
Daar is onze ,,olde Graafschap'', Kostlijk deel van Gelre's oord.
Daar is onze ,,olde Graafschap'', Kostlijk deel van Gelre's oord.

"Ons Gelderland" is geschreven door C.J.C. Geerlings

          Top