Groesbeek 1945 - 1950 Het dorp der verwoesting herrijst

 

 

Zoals de titel al aangeeft wordt in dit boek veel aandacht besteed aan de wederopbouw van Groesbeek. De verwoesting van het dorp wordt uitgebreid in beeld gebracht door een groot aantal foto's gemaakt in alle buurtschappen. Beschreven wordt de terugkeer van geŽvacueerde Groesbekers, waarvan de organisatie de burgerlijke overheid veel hoofdbrekens bezorgde. Veel aandacht is besteed aan de hier gelegen mijnenvelden, op kaart aangegeven en het werk van de mijnenopruimingsdienst. Veel gezinnen moesten in de eerste jaren in een noodwoning leven, waarvan verschillende foto's gemaakt zijn. Uitgebreid wordt ingegaan op de grote hulpverleningsacties die zijn ondernomen om de getroffen bevolking te helpen. In bijzonder de hulp uit de steden Naarden en Bussum, in samenwerking met de Hulp Actie Rode Kruis. Verder zijn opgenomen enige fotoreportages van het katholieke gemeenschapsleven, zoals van de Sacrementsprocessie, een Priesterfeest en de r.k. Verkenners en Gidsen. Ook de eerste bevrijdingsoptochten en die van Koninginnedag zijn uitgebreid gefotografeerd. Bijzonder uniek is de reportage van koningin Wilhelmina, die al eerder een bezoek aan het dorp bracht waarvan enige foto's zijn opgenomen. Aandacht wordt ook geschonken aan het onderwijs dat in noodgebouwen moest worden gegeven. Kortom een uitgebreid overzicht van een bewogen tijdperk waarin de Groesbeekse bevolking veel ontbering moest doorstaan maar met ijver en volharding het dorp weer op wist te bouwen.