Groesbeek in het nieuws

 

In het tweede deel van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk wordt een aantal persfoto's uit de periode van 1947 tot 1962 gepresenteerd. Deze nieuwsfoto's geven een aardig beeld van de culturele, maatschappelijke en het sociale leven van het dorp in de jaren vijftig. Een aantal van de ruim zestig foto's is voorzien van een eigentijdse verslaggeving. De foto's waarbij geen krantenartikel kon worden gevonden zijn met behulp van andere schriftelijke bronnen of van mondelinge verkregen informatie van uitleg voorzien. Hierdoor ontstaat een verhelderend beeld van de naoorlogse jaren, toen algemeen aanvaarde normen en waarden nog hoog in het vaandel stonden, en het dorpsleven nog overzichtelijk was.