Nutsbedrijven in Groesbeek, 1890 -1966.

Telefoon, elektriciteit, waterleiding, riolering huisvuilophaaldienst en gas.

Schuif met de muis over de voorkant  het boek en je ziet ook meteen de achterkant van het boek

Presentatie uitgave 'Nutsbedrijven in Groesbeek 1890-1966'

Van links naar rechts: Sjef Schmiermann (30 jaar lid HKG), Bram den Boer (44 jaar lid) en Gerrie Driessen (47 jaar lid) in totaal 120 jaar ervaring Heemkunde. (Foto Will Verbeeten)

    ********

GROESBEEK - Op 15 april presenteerde dorpschroniqueur Gerrie Driessen (voorzitter van de Heemkundekring Groesbeek) zijn nieuwste boek. Het gaat over de aanleg van de telefoon in 1890, het elektriciteitsnet in 1916, de waterleiding in 1929, de huisvuilophaaldienst in 1951, de riolering in 1953, de propaangasleiding in 1959 en het aardgasnet in 1966/67.

De verschillende onderwerpen zijn geïllustreerd met 41 scans van krantenartikelen en ruim tachtig foto’s, waaronder prachtige opnamen van oud-Groesbeek. Het boek, 152 pagina’s, is verkrijgbaar in de boekhandel in Groesbeek.

Een hecht driemanschap

Voor de presentatie waren, wegens de coronamaatregelen, slechts drie personen uitgenodigd, waaronder de fotograaf. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Bram den Boer, die al 44 jaar fungeert als secretaris van de Heemkundekring. In die hoedanigheid was hij, onder meer, de stuwende kracht achter de opgraving in 1990 van kasteelfunderingen aan de Hoflaan en pleitbezorger voor de herbouw van het restant kasteelmuur op het terrein in 2008 en van de vijf in het dorp geplaatste historische panelen. Sinds aantal jaren heeft Den Boer zitting in het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) gemeente Berg en Dal 2015-2025, het Erfgoedberaad Gemeente Berg en Dal en is hij de stuwende kracht achter het Erfgoednet Berg en Dal, welke website onlangs gerealiseerd is!

Tweede exemplaar was voor Sjef Schmiermann, al 30 jaar lid van de Heemkundekring, waarvan 21 jaar als bestuurslid. Ook Sjef heeft zijn sporen verdiend. Hij is, onder mer, eindredacteur van de Canon Groesbeekse Geschiedenis, mede- auteur van: Van Gronspech tot Groesbeek, Fanfare Wilhelmina 1898 -1998, Boerenleenbank/Rabobank 1901 -2001 en ‘In het Welbegrepen belang der Gemeente’ 1750- 2014. Momenteel werkt Sjef, samen met de leden Bram den Boer, Theo Wijers en Jan ter Wal en andere Erfgoedverenigingen en stichtingen in Berg en Dal, aan het opzetten van de beeldbank, http://erfgoednetbergendal.nl.

De website is sinds 31 maart te bekijken en bevat veel informatie over Groesbeek. Voor voorzitter Driessen aanleiding genoeg de heren eens in het zonnetje te zetten.

Bron foto en tekst: Hét gemeente nieuws

  ********