Nieuw!! NIEUW BOEK OVER GROESBEEKS HISTORIE:

(Het boek, omvang 324 pg. ruim 200 foto’s en afbeeldingen, is vanaf 19 juli in de boekhandel te koop voor € 34,90)

Dit boek is wederom een uitgave van dhr. G.G. Driessen 

 

 

Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar Protestantse Gemeente

EEN MONUMENT VAN STENEN EN MENSEN

 

………………… 

  

         

Het kerkgebouw aan de Kerkstraat is Groesbeeks oudste gebouw en het mag dan ook bogen op een rijke geschiedenis. Archeologisch onderzoek bracht aan het licht dat het eerste kerkje omstreeks 1050 gebouwd is en uit historisch onderzoek is bekend dat in 1040 de naam Groesbeek voor het eerst wordt geboekstaafd. De van oorsprong katholieke kerk kwam in 1612 in handen van de gereformeerden, in welk jaar de eerste plaatselijk beroepen predikant hier zijn intrede deed. Anno 2012 betekent dit vierhonderd jaar protestantse kerkgemeente, welk jubileum met deze uitgave gemarkeerd wordt. Behalve een lijst van de hier beroepen predikanten, is opgenomen een overzicht van het vroeger hier gelegen kerkenland. Bouwland dat tijdens de reformatie veranderde van eigenaar, grondstukken met eeuwenoude veldnamen zoals ‘De Weem’ en ‘De Paap’. Over de verpachting en later de verkoop daarvan is uitvoerig onderzoek gedaan. Omdat in het grijze verleden de tegenover de kerk gelegen kosterij ook als schoolhuis diende en de koster tevens als schoolmeester fungeerde, begint daar de geschiedenis van het plaatselijk lager onderwijs. Eerst gegeven op katholieke en later op openbare grondslag. In 1912 wordt door de protestanten aan de Molenweg een ‘School met de Bijbel’ geopend, nu honderd jaar geleden. Aan de kerktoren is een wetenswaardig hoofdstuk gewijd. In 1798 (ten tijde van de Bataafse Republiek) wordt die namelijk tot gemeentetoren verklaard. Juist in dat jaar wordt de door een militaire bezetting gehavende kerk getroffen door een storm. Het dak van het schip stort in, kerk en toren komen los van elkaar. Pas in 1954 wordt de oude situatie hersteld. Het verloop van de restauratie is uitgebreid vastgelegd, in woord en beeld.

Het voortbestaan van de kleine protestantse gemeente is vooral te danken aan de vroegere plaatselijke protestantse grootgrondbezitters en notabelen. Na hun uitsterven of vertrek, omstreeks 1925, ontstond er voor kerk – en schoolbezoek een dramatische situatie. Door ingrijpen van ds. M. van Rhijn en in 1927 door ds. J.A. Visscher, grondleggers van ‘Stichting Groesbeek’, keert het tij. Met name de oprichting van de Ned. Centrale voor Praktische Werkverruiming en Hulpverlening (sinds 1971 bekend als Stichting Volwassenenzorg Groesbeekse Tehuizen) zorgt er voor dat de protestantse gemeente blijft bestaan.

Tot zover deze summiere opsomming van de inhoud van het 324 pagina’s tellende boek, dat met ruim 200 foto’s en afbeeldingen geďllustreerd is. De titel Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar Protestantse Gemeente, 1612 -2012 zal onmisbaar zijn voor de personen die zich in 2040 belast zien met de viering van het 1000 –jarig bestaan van het dorp. Tegelijkertijd kan dan in het oude kerkgebouw herdacht worden dat daar duizend jaar geleden een christelijke kerkgemeenschap gevormd werd. Een dubbel millenniumfeest! Hopelijk bestaat de gemeente dan nog, zowel de burgerlijke als de kerkelijke.

 

 

 …………………