Groesbeekse gezichten uit de periode 1945 - 1949 Portretten van Arnold Luijben.

 

 

    ********

Groesbeekse gezichten uit de periode 1945 -1949. Portretten van Arnold Luijben.

A.J.J.Luijben (Groesbeek 1923) begon zijn carričre van zelfstandig werkend fotograaf  tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen Arnold in het voorjaar van 1945 terugkwam van de evacuatie van het dorp, zag hij een door oorlogsgeweld zwaar getroffen dorp. Met gevaar voor eigen leven (buiten de dorpskom lagen veel mijnen) fotografeerde hij de kapot geschoten huizen en boerderijen.

Daarnaast maakte hij fotoreportages van familiegebeurtenissen, optochten, processies en portretten van de dorpsbewoners, waarvan er ruim 180 zijn opgenomen. 

Ze tonen het aanzien van de generatie die opgegroeid was tijdens de berucht geworden crisistijd van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog, mensen die een sober leven gewend waren. Ze laten zich fotograferen in de ‘Wederopbouwtijd’, een eveneens weinig benijdenswaardig tijdperk.

Verschillende geportretteerde jongens en jonge mannen zijn wegens schaarste aan textiel gekleed in tweedehands uniformjacks van het geallieerde leger, voornamelijk van Engelse en Canadese origine. De daarbij behorende baretten of capes ontbreken niet, vooral die foto’s geven een prachtig tijdsbeeld.

In 1949 besluit Luijben te verhuizen naar Doetinchem, waar hij de rest van zijn leven blijft wonen en werken. Na zijn overlijden besloot mevrouw M. Luijben -Cillessen een gedeelte van zijn fotoarchief over te dragen aan de gemeente Groesbeek. Dankzij deze geste kon dit boek worden samengesteld.

 

Supplement: Wetenswaardigheden over de Duitse invasie op 10 mei 1940

Het bijvoegsel van dit boek betreft een weergave van rapportgegevens uit DE VUURPROEF VAN HET GRENSBATALJON  en ná de oorlog opgeschreven verhalen, ondermeer die van de kapitein Van der Drift, compagniescommandant te Groesbeek. Het door de reserve - majoor E.P. Weber geschreven boekwerk bevat 261 pagina’s, waarvan alleen de op Groesbeek betrekking hebbende feiten en gegevens zijn overgenomen. De wens tot het opnemen van het oorlogsverslag was gerechtvaardigd door dat veel van de in dit portrettenboek afgebeelde Groesbekers de gebeurtenissen van de jaren veertig bewust beleefden. 

 ********