De Groesbeekse korenwindmolens en hun Mulders deel 2

 

DE GROESBEEKSE WINDKORENMOLENS EN HUN MULDERS, DEEL 2.

                          

Eens stonden er in Groesbeek vier korenwindmolens, waarvan alleen de in 1857 gebouwde Zuidmolen nog bestaat. Verdwenen zijn de Noordermolen, De Jonge Hermanus en De Korenbloem,die beschreven zijn in De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders, deel 1.

Deze uitgave is gewijd aan de nog bestaande Zuidmolen, waarvan de beschrijving verder gaat dan alléén de ontstaansgeschiedenis, de molenaarsfamilies en de zakelijke ontwikkelingen. De molen is namelijk Groesbeeks oudste bedrijfsgebouw, waar rond omheen het landschap en de ruimtelijke ordening in de loop der jaren aanzienlijk veranderd is. Deze verandering is in beeld gebracht door het opnemen van ruim 45 prentbriefkaarten en 75 foto’s, waarvan er een aantal betrekking hebben op het dagelijks leven van vroeger, op de eerste (in 1946) gehouden openbare Sint –Nicolaasintocht en op het voormalige voetbalveld van De Treffers, welke club van 1940 tot 1967 in de schaduw van de Zuidmolen gevoetbald heeft.

Verder is aandacht besteed aan de rol die de molen speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor zijn fragmenten overgenomen uit het oorlogsboek The Guns of Victory, waarvan de auteur in de winter 1944/45 in de molen verbleef als artillerie -observator. Het verhaal van G.G. Blackburn is geïllustreerd met een aantal nog niet eerder gepubliceerde oorlogsfoto’s, gemaakt te Groesbeek in januari en februari 1945. In mei 2005 is de Zuidmolen opgesierd met twee plaquettes, waarvan de tekst herinnerd aan het hetgeen zich daar in de oorlog heeft afgespeeld. Hierdoor door kan de Zuidmolen, behalve als rijksmonument, nu ook als oorlogsmonument beschouwt kan worden. Kortom, dit boek geeft een veelzijdig overzicht van de Groesbeekse geschiedenis, waarin de Zuidmolen centraal staat.


De uitgave: De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders, deel 2

De Zuidmolen, 1857 – 2007.

150 jaar molen - en dorpsgeschiedenis

(192 pagina’s, 120 foto’s en illustraties)

Voor inlichtingen mail: gerrie.driessen@kpnplanet.nl (Uitgeverij Heemkunde Groesbeek)