De Groesbeekse korenwindmolens en hun Mulders deel 1

   DE GROESBEEKSE WINDKORENMOLENS EN HUN MULDERS, DEEL 1.

                          

Eens stonden er in Groesbeek vier korenwindmolens, thans nog een. Ten noorden van de dorpskom stond  ‘De Noordermolen’ en ten zuiden daarvan ‘De Zuidmolen’, in de buurtschap de Horst ‘De Korenbloem’ en in de buurtschap Breedeweg ‘De Jonge Hermanus.’

De oudste daarvan was de Noordermolen, gebouwd omstreeks 1400. De eerste afbeelding daarvan dateert uit 1777 en de opsomming van de namen van de mulders die in de loop der eeuwen de molen beheerd hebben begint in dit boek vanaf het jaar 1756. De Noordermolen werd in 1924 verbouwd tot uitzichttoren, waarna de voormalige molen tot de oorlog fungeerde als een toeristische attractie. Vanaf  de uitzichttoren zijn omstreeks 1930 prachtige panoramafoto’s gemaakt, opnames die het landschap van weleer in volle schoonheid tonen en waarvan er een aantal in deze uitgave zijn opgenomen.    

De Zuidmolen werd opgericht in 1857, De Jonge Hermanus in 1883 en als laatste volgde in 1905 De Korenbloem. In deze uitgave is de historie van drie molens beschreven, die van De Zuidmolen zal in deel 2 aan de orde komen. De uitgave hiervan zal op z’n laatst in 2007 plaatsvinden, in welk jaar De Zuidmolen 150 jaar bestaat.

In beide uitgaven wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de rol die de molens speelden tijdens de oorlogsperiode 1944 -1945. Zowel de tot uitzichttoren verbouwde Noordermolen als De Jonge Hermanus en De Zuidmolen diende in die tijd tot observatiepost, waarvan later door een Amerikaanse en Canadese oorlogsveteraan verslag is gedaan. Zij deden dit in de uitgave Parachute Soldier en The Guns of Victory, waaruit hun belevenissen te Groesbeek in het Nederlands vertaald zijn overgenomen.

 


 

 

INHOUD

Inleiding

Over de  korendwangmolen van Groesbeek en de ontwikkeling van de torenmolen

Over de molen van de Bisselt, de Kreuzfurt en Plasmolen

Molenaars van de Groesbeekse molen, vanaf het midden van de 18de eeuw:

Molenaarsechtpaar Dilles van der Sande –Hendrijn Hopmans

Molenaars Lambert Hopmans en Cornelis Hopmans

Openbare verkoop van de voormalige dwangmolen in 1802

Over de ‘Transchot –kaart’ uit 1803 en de ‘verpondingslijst’ over het jaar 1809

Molenaar Lucas Lamers

Verzoek tot plaatsen van een tweede molen (houten standerdmolen), 1841

Over de te Wyler geboren G.Roelofs, pelmolenaar, raadslid en wethouder

Over ‘mudden’ en ‘scheppen’ en de invoering van het maalloon in 1828

Over de molenaar Jacobus Jacobs en zijn zonen Antoon en Jan, de stoomkorenmolen van de Hijkant en de nakomelingen van ‘de Mulder’.

Molenaarsfamilie Fleuren: Gradus, Petrus en Gerardus

Over de leegstand en de verkoop van de Noordermolen, 1924 -1926

Van windmolen tot uitzichttoren annex café en Heimatmuseum

Klaag – en lofzang op de ontwikkeling van het plaatselijke vreemdelingenverkeer

Panoramafoto’s vanaf de uitzichttoren

Over de rol van de uitzichttoren in oorlogstijd en de teloorgang van het bouwwerk,1940 -1945

Over de molen van de Horst (de Korenbloem) en de molenaars G. Jacobs, H. Fleuren,

H. Derks en B. Coenen.

Over de molen van de Bruuk (De Jonge Hermanus) en de molenaarsfamilies P. Heiming en Van Hoof

De Jonge Hermanus in de vuurlinie, de periode 1944 -45, met fragmenten uit het oorlogsboek Parachute Soldier  van W. H. Tucker