Groesbeek het dorp der verrassingen

 

Groesbeek 'Het Dorp der Verassingen' verschijnt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 'Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer' Groesbeek.

 Deze vereniging werd opgericht in een periode waarin Groesbeek landelijk roemrucht bekend stond. Het dorp werd decennia lang in vele toonaarden beschreven; een bloemlezing hiervan is als introductie in deze uitgave opgenomen. Aan de hand van deze citaten kan een prachtig beeld worden gevormd van de wijze waarop het dorp zich onderscheidde en ontwikkelde. Deze reisbeschrijving uit het verleden geven tevens een schrijnend beeld van de slechte sociale omstandigheden waaronder getracht is het vreemdelingenverkeer te bevorderen. De pioniers van de VVV lieten zich hierdoor echter niet uit het veld slaan, met taaie volharding gingen en bleven zij aan het werk om het dorp te promoten. Op alle manieren werd getracht het vreemdelingenverkeer te bevorderen, maar tevens werden de dorpsbelangen niet uit het oog verloren. Om het dorp tot meer welvaart te brengen bewoog het bestuur van 'Groesbeeks belang' zich op alle terreinen van het maatschappelijk leven. 

Dankzij de vondst van het 'correspondentieboek' kon een overzicht van de activiteitenvoer de periode 1900-1935 worden samengesteld; waarin de daadwerkelijk aangetoond wordt dat de vereniging zich niet alleen tot het bevorderen van vreemdelingenverkeer beperkte. Aangevuld met gegevens uit het VVV-archief vanaf de heroprichting in 1949 tot heden, krantenartikelen, mondelinge informatie die uit het gemeentearchief, kon een boek worden samengesteld dat beschouwd mag worden als een dorpskroniek. Een eeuw dorpsgeschiedenis over de periode 1900 tot 2000, waarin veel aandacht aan mensen is besteed.