De geschiedenis van de Christelijke basisschool Windekind - Adelbrecht te Groesbeek 1912 - 1982

2

Bovenstaande foto dateert van 14 augustus 1970. U ziet hier de kleuterschool Windekind aan de molenweg te Groesbeek.

 

De uitgave van dit digitaal historisch boek over de basisschool Windekind-Adelbrecht, is oorspronkelijk overgenomen van het boekje dat tot stand kwam in het kader van de lustrumreunie op 7 mei voor de huidige scholengemeenschap en 8 mei 1982 voor de oud-schoolbezoekers. Op deze dagen werd herdacht:

- het 70 jarig bestaan van de christelijke lagere school "Adelbrecht".

- bovendien dat het 50 jaar geleden is dat de school in haar huidige schoolgebouw gehuisvest is, en

- het 20 jarig bestaan van de christelijke kleuterschool "Windekind".

 

"Vereniging voor Christelijk onderwijs" Opgericht 8 oktober 1910

Ere-leden:

Mevr. P. van Hattum (overleden in 1981)

Ds. J. Los

H.W. Smit.

 

Inhoud

3


Voorwoord

4

1. De schoolvereniging en haar ontstaan, levensloop en scholen

6

II. De school zelf ten tijde van de opening ervan 12
III. Hoe de school zich ontwikkelt

23

IV De oorlog in Groesbeek en de school

34

V. Na de oorlog 46
VI. Ontwikkelingen na 1964 59
VII Onze zeventig jaar jonge school 71
VIII. De 20-jarige kleuterschool 74

De eerste vijf hoofdstukken zijn geschreven door H.W. Smit, het zesde door G.J.W.H. Teerink, het zevende door W. Schols, oud-inspecteur I.o en het achtste door Drs D.J. Hoffman.

De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit digitaal historisch boek over de christelijke basisschool Windekind-Adelbrecht.

 

dhr. J.D.G. Montenberg
mevr. J.M.S, Kleinlooh-Bögeholtz,
mevr. A. Vogel-Glazenbeek
Uit "Ons Krantje".
mevr. A van der Maas-v.d. Kooi,
dhr. Sj.W van der laan,
dhr. H.S.J van der Flier,
Debbie en Boy Schreuder Goedheijt
Henk de Vos,
Ds. J. Los
Ellen Ypma,
Ronald Vrijmoet
mevr.. L.M. Verburg-Hazelaar
en mej. H. Rosman.
Terug naar Pagina 1

Naar Pagina 4