De 'Villa Maria' is in 1900 gebouwd in opdracht van de heer Van Hoorn. Als voorbeeld diende het huis van zijn broer die in Amerika woonde. Boven in de 'uitkijk' was de dienstbodenkamer, waar later de brand uitgebroken is, die het hele gebouw verwoestte. Voor de volledigheid vermelden wij nog, dat Carel van Hoorn later trouwde met een dochter van E. Bogels (handelaar) en dat hij bij tijd en wijle opzien baarde in het dorp door zijn vlotte manier van leven.