De geschiedenis van de Christelijke basisschool Windekind - Adelbrecht te Groesbeek 1912 - 1982

  Interview met Henriėt Rosman de huidige directrice van de huidige Christelijke Jenaplan "Windekind-Adelbrecht" basisschool te Groesbeek

Klik om de foto te vergroten...

Op 8 april 2005 had ik met de huidige directrice van de Jenaplan mevr. Henriėt Rosman een kort interview. Hieronder kunt u nog eens het interview nalezen dat ik had met mevr. Rosman.


 

Hoe lang bent u al hoofd van de jenaplan school? Ik ben ruim 6 jaar hoofd van de jenaplan school 

 

Hoeveel leerlingen zitten er momenteel op deze school? Momenteel verblijven er 220 leerlingen op deze school, helaas kunnen we er momenteel niet meer herbergen omdat de ruimte erg beperkt is, dit houdt in dat we helaas met wachtlijsten moeten werken. Hopelijk dat we over een paar jaar meer kinderen kunnen herbergen. Want het is namelijk de bedoeling dat we een heel nieuw schoolgebouw krijgen, de plannen liggen er al en de grond is reeds aangekocht momenteel zijn we nog in onderhandeling met de architecten. Het is de bedoeling dat er één schoolgebouw komt voor twee scholen te weten de Carrolusschool en de Jenaplan "Windekind-Adelbrechtschool" iedere school heeft dan een apart gebouw tot zich. Het nieuwe schoolgebouw zal dan komen te staan ter hoogte van het vroegere zuiveringsgemaal ter hoogte van de Cranenburgsestraat. Mometeel is deze grond nog weiland

 

Hoeveel groepen zitten er momenteel op deze school? Momenteel zitten er 9 groepen verdeeld per groep zitten er ongeveer 25 a 30 kinderen per groep.

 

Worden er nog schoolreisjes georganiseerd? Er worden nog altijd schoolreisjes georganiseerd, de schoolreisjes worden meestal georganiseerd op locaties die kinderen leuk vinden.

 

Uit hoeveel leerkrachten bestaat de huidige school? De huidige school bestaat uit 13 leerkrachten

 

Waarom is de school eigenlijk jenaplan gaan heten? De school is Jenaplan gaan heten omdat dit een belangrijke stap is in de richting van onze idealen.

 

Krijgen de kinderen die op deze school zitten genoeg aandacht? Jazeker op de Jenaplan school is de manier van lesgeven erg belangrijk, de eigenlijke manier van lesgeven is met het hoofd het hart en de handen.Van belang is ook dat men op een leuke manier de kinderen zowel in groepsverband als individueel laten lesgeven. Daarom is ook van groot belang dat we de kinderen lesgeven met het hoofd handen en hart zodat de kinderen samen met de leerkrachten dicht bij elkaar staan.

 

Henriėt wil je ergens nog op terugkomen? Wat ik nog wil vermelden in dit interview is, dat ik sinds 1979 aan deze school verbonden ben en dat ik het werken in het onderwijs een leuke baan vindt en dat de Jenaplan een leuke school is om mijn activiteiten hier te mogen ontplooien. 

 

Michel dankt Henriėt voor haar vrijwillige medewerking van dit interview en wenst Henriėt veel succes toe.