Interessante documenten die betrekking hebben met Petronnnela Dozy